منها
فرم درخواست صدور بیمه شخص ثالث
استعلام و ثبت درخواست صدور

بیمه شخص ثالث

جهت ثبت سفارش بیمه شخص ثالث خودرو نوع پرداخت را انتخاب نمایید.
شرایط و نحوه پرداخت بر اساس پروفایل انتخابی می‌باشد.
تایید و ادامه
مرحله بعد
مرحله قبل
نوع، برند و سال ساخت وسیله نقلیه خود را انتخاب کنید.
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.
مرحله بعد
مرحله قبل
شرکت بیمه‌گر قبلی خود را در این بخش وارد کنید.
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.
مرحله بعد
مرحله قبل
تاریخ شروع و اتمام بیمه‌نامه‌ای که قصد تمدید آن را دارید در این بخش وارد کنید.
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.
مرحله قبل
درصد تخفیف بیمه شخص ثالث و حوادث راننده را از روی بیمه‌نامه قبلی خود وارد کنید.
درصد تخفیف بیمه‌نامه جدید شما بر اساس تخفیفات گذشته به صورت خودکار محاسبه می‌شود.
محاسبه قیمت بیمه‌نامه
مرحله قبل
مبلغ بیمه‌نامه براساس اطلاعات وارد شده محاسبه شده است.

- مدل :

-

ریال
مبلغ قابل پرداخت :

-

ریال
تعداد اقساط ماهیانه : ۳ قسط
مبلغ هر قسط :

-

ریال
موعد اولین قسط : ( 1403/04/07 )
تعداد اقساط ماهیانه : ۶ قسط
مبلغ هر قسط :

-

ریال
موعد اولین قسط : ( 1403/04/07 )
تایید و ادامه ثبت درخواست
مرحله قبل
لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.
ارسال کد تاییدیه به موبایل
ارسال تصاویر
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.
تایید و ادامه
مرحله قبل
مشخصات بیمه‌گذار
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.
قوانین و مقررات را خوانده‌ام و تایید می‌کنم.
مرحله قبل
تایید نهایی و ثبت
توضیحی برای این قسمت درج نشده است.

- مدل :

مبلغ قابل پرداخت :

-

ریال
در صورت خرید از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در روزهای کاری، بیمه‌نامه شما همان روز صادر می‌شود.
 طراحی سایت