منها
اخبار و مقالات صنعت بیمه
آخرین اخبار
دوشنبه - 30 تیر 1399
بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير
یکشنبه - 8 تیر 1399
كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم به لحاظ تاسيس نهادهاي اقتصادي منطبق با ماهيت كسب و كار شهروندان، گام‌هاي بلندي برداشته بودند.تاسيس نهادهايي مثل بانك و
یکشنبه - 8 تیر 1399
بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و
مقالات بیمه
یکشنبه - 8 تیر 1399
بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و
یکشنبه - 8 تیر 1399
كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم به لحاظ تاسيس نهادهاي اقتصادي منطبق با ماهيت كسب و كار شهروندان، گام‌هاي بلندي برداشته بودند.تاسيس نهادهايي مثل بانك و
دوشنبه - 30 تیر 1399
بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير
تهران، سیدخندان، نبش سهروردی شمالی، پلاک ۸۲۹، طبقه دوم، واحد ۵ و ۷ و ۸ و ۱۰
+۹۸(۲۱)۸۸۵۱۰۱۲۴
+۹۸(۲۱)۸۸۵۴۶۴۶۱-۲
+۹۸(۲۱)۸۸۵۱۳۱۳۸-۹
فاکس : +۹۸(۲۱)۸۸۵۲۰۲۵۲

صفحه اصلی

 طراحی سایت